Disclaimer

RarĂ¡muri Sandals, onderdeel van Van Riet Design BVBA verleent u hierbij toegang tot www.raramurisandals.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen, producten en andere materialen.

RarĂ¡muri Sandals behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. RarĂ¡muri Sandals spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen, maar heeft hiertoe geen verplichting. De informatie op de Website wordt zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is RarĂ¡muri Sandals niet aansprakelijk. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

RarĂ¡muri Sandals is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) Website. Daarnaast is RarĂ¡muri Sandals niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Hoewel RarĂ¡muri Sandals alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is RarĂ¡muri Sandals niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de Website op de Website geplaatst worden. 

RarĂ¡muri Sandals oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.   

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. RarĂ¡muri Sandals is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is RarĂ¡muri Sandals niet aansprakelijk. 

Concluderend sluit RarĂ¡muri Sandals alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Website.

The website and all its aspects, with exception to any hyperlinks to third parties, are owned by RarĂ¡muri Sandals All intellectual property rights concerning the website and all its aspects, acquiesce in RarĂ¡muri Sandals, for as long these rights are not to be deposited the third party. Without any permission from RarĂ¡muri Sandals in written form, it is not permitted to publish, reveal, duplicate, save or sale the website or any content of the website in any form available.

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op met RarĂ¡muri Sandals.

Verstuur dit geheime bericht

Ontvang 10% korting

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & krijg 10% korting op je sandalen!